Lễ động thổ và phạt mộc nhà thờ tổ 5 gian kết hợp khuôn viên nhà ở tại Thái Nguyên

Cập nhật: 26/04/2022

Lượt xem: 533

Công ty tư vấn thiết kế và xây dưng văn hóa tâm linh Hòa Phát
Chuẩn bị nghi lễ động thổ và phát mộc: Nhà thờ tổ 5 gian kết hợp khuôn viên nhà ở
Chủ đầu tư: Ông Hoàng Văn Dung
Địa chỉ: Tiên Phong-Thánh Phố Phổ Yên-Thái Nguyên

Tin tức nổi bật

0969556611