Sửa chữa cải tạo ngôi nhà gỗ cổ truyền thống ở Hà Nội

Sửa chữa cải tạo ngôi nhà gỗ cổ truyền thống ở Hà Nội

Với mong muốn bảo tồn và gìn giữ những giá trị cốt lõi về tinh thần và vật chất, những giá trị về văn hoá, gia phong của gia đình, tổ tiên. Trải qua rất nhiều thế hệ nối tiếp nhau sinh sống trên mảnh đất của tổ tiên, cha ông để lại, anh Chính đã quyết định sửa chữa cải tạo trùng tu lại nếp nhà cổ để lưu giữ lại những kỷ niệm, ký ức và đồng thơi dăn dạy con cháu, các thế hệ sau phải biết giữ gìn phát huy nề nếp gia phong của gia đình, tổ tiên để lại.

0969556611